ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Any Cümleleri


any cümleleriGenellikle olumsuz bir vurgusu bulunan "any" Türkçede "herhangi bir", "hiç", "bir", "biraz" anlamlarına karşılık gelir; hâttâ bizim Türkçede kelime bile kullanmadığımız şeylerde dahi kullanılabilir.

Örneğin "Do you have any light?" cümlesini tam olarak çevirirsek "Herhangi bir ateşin var mı?" dememiz gerekir, oysa biz sadece "Ateşin var mı?" diyoruz.
Aşağıda konuyu pekiştirmenize yardımcı olmak maksadıyla yapılmış cümleleri görmektesiniz

Do you have any children? --> Çocuğun var mı?

Did you notice any changes? --> Herhangi bir değişiklik fark ettin mi?

Do you have any problems? --> Herhangi bir sorunun var mı?

I love any form of chocolate. --> Çikolatanın hangi şekli olursa olsun, severim.

Did you get any massage about your application? --> Başvuruna dair herhangi bir mesaj aldın mı?

You could choose any three items of clothing. --> Giysilerden (herhangi) üç tanesini seçebilirsiniz.

You can borrow any books of me. --> Benim herhangi bir kitabımı ödünç alabilirsin.

She is just the same as any other housewife else. --> O, diğer ev kadınlarıyla tıpatıp aynı.

İt's essential that the project should not be delayed any further. --> Asıl olan bu projenin daha fazla gecikmemesidir.

Is there any question about that? --> Bu konuda herhangi bir soru var mı?


I don't want to cause any disturbance. --> Hiçbir rahatsızlığa sebebiyet vermek istemiyorum.

Have you seen any of his films? --> Onun herhangi bir filmini gördün mü?

There is some water in the jug. --> Sürahide biraz su var

There are some oranges on the tree. --> Ağaçta bir kaç portakal var.

Are there some milk in the glass? --> Bardakta biraz süt var mı?

There isn't any milk in the bottle. --> Şişede hiç süt yok.

Are any of those pictures over there yours? --> Oradaki resimlerden (herhangi) biri senin mi?

There aren't any books in the bag. --> Çantada hiç kitap yok.

Can I be of any help? --> Herhangi bir yardımım olabilir mi?

Is there any honey in the jar? --> Kavanozda hiç bal var mı?

I'm not going to buy any eggs. --> Hiç yumurta almayacağım.

There isn't any ice in the refrigerator. --> Buzdolabında hiç buz yok.

They didn't make any mistakes. --> Hiç hata yapmadılar.

She didn't say anything. --> O hiçbir şey söylemedi.

I didn't meet anybody. --> Hiç kimseyle tanışmadım.

Has she any boy friend? --> Onun (kızın) hiç erkek arkadaşı yok mu?

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

About Cümleleri


Although Cümleleri


Comparative Cümleleri


How Many Cümleleri


Prefer Cümleleri


Too Cümleleri


sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Giriş Cümleleri


Did Soru Cümleleri


Özel İsim Cümleleri


Reported Speech Cümleleri


Altı Çizili Kitap Cümleleri


Past Tense Soru Cümleleri


Would Rather


Going To Cümleleri


Imperatives Emir Cümleleri


Despite Cümleleri


Be Going To Cümleleri


Were Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.